شناسه پست: 1413
بازدید: 993
5 نکته کلیدی برای اینکه معامله گر عالی باشیم.
1- ثبات
2- نظم و انضباط (دانش مهارت و نظم)
3- اعتماد به نفس
4- صبر
5- اشتیاق