شناسه پست: 1446
بازدید: 354

اگر در سال 1402برای رسیدن به رویاهای بزرگ تلاش می کنید، در اینجا یک نمودار گرافیکی از نتایج محققان برای هدفگذاری آورده شده است تا به شما کمک کند این کار را به روشی پایدار و مستمر انجام دهید.

مرحله اول: رویای خود را تعریف کنید که چه می خواهید؟ دوست دارید چکار شوید؟ در این زندگی که به شما داده شده چه چیزی برای شما اهمیت دارد؟  به وضوح پرسیدن این مورد سؤالات ضروری است، و اولین جایی است که ممکن است ما دچار مشکل شویم. مهم این است که رویاهایمان را برای خودمان تعریف کنیم، اینکه آنها شخصاً معنادار باشند و از درون ما سرچشمه بگیرند – به جای اهداف قدیمی که به دلیل تأثیرات بیرونی یا اجتماعی احساس می کنیم «باید» اهداف درونی داشته باشیم.

مرحله دوم: رویای خود را به اهداف تبدیل کنید اهداف نردبانی هستند که برای رسیدن به یک رویا از آنها بالا می روید. برای کمک به خود، باید اهداف خود را بسیار واضح و مشخص و همچنین دست یافتنی کنیم. از رویای خود از عقب نگاه کنید: چه مراحلی شما را از آنجا به اینجا می رساند؟ افراد دیگری که راه مشابهی را در پیش گرفته اند چه کرده اند؟ ممکن است لازم باشد این اهداف را در طول زمان بازنگری کنید و تمرین کنید تا با توجه به موقعیت‌ها، یادگیری‌ها یا فرصت‌های جدید متفاوت، آنها را به طور انعطاف‌پذیر تغییر دهید.

مرحله سوم: اهداف خود را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید هنگامی که ایده ای تقریبی از اهداف خود داشتیم، به اولین مورد از نتایج  می پردازیم و آن را حتی بیشتر به مراحل کوچکتر تقسیم می کنیم. شما می خواهید با اهداف کوچکی که نیاز دارید به انجایی که می خواهید برسید. هرچه گام های برداشته شده کوچکتر باشد، برای شما رسیدن به هدف آسان تر خواهد بود. اگر تا به حال هدفی تعیین کرده اید و سپس متوجه شده اید که کاملا  سست شده اید و قادر به انجام کاری نیستید، احتمالاً به این دلیل است که قدم ها را خیلی بزرگ و ترسناک انجام داده اید! این می تواند ترس ما را افزایش دهد و ما را مجبور به به تعویق انداختن یا اجتناب از آن کند. با خودتان مهربان باشید و قدم هایتان را کوچک انتخاب کنید.

مرحله چهارم: تصمیم بگیرید که شروع کنید و سپس آن را انجام دهید! عمل بزرگترین انگیزه است. هر قدمی که به سمت هدف خود بردارید به شما کمک می کند تا رویای خود بسازید و به نوبه خود باعث ایجاد خودکارآمدی، اعتماد به نفس و خوش بینی بیشتر می شود. اینها به نوبه خود انجام عمل را آسان تر می کنند و باعث ایجاد یک مارپیچ مثبت به سمت بالا می شود. و در نهایت، شفقت به خود را تمرین کنید. اشتباهات، شکست ها و روزهای از دست رفته اجتناب ناپذیر هستند. مطالعات نشان داده است کسانی که نسبت به خود دلسوزتر هستند، احتمال بیشتری برای رسیدن به اهداف خود دارند.