شناسه پست: 1138
بازدید: 1817

ردیف

توضیح

لینک دانلود

1 نماد های کوچک دانلود
2 شناسایی سهام کوچک ارزشمند 3 – 2 تا 7 ساله دانلود
3 قیمت آخرین معامله در حال برگشت و اماده سازی – سفته بازی دانلود
4 پیش بینی سهامی که فردا حتما + هستند. دانلود
5 نوسان فردا دانلود
6 در کف هستند و آماده حرکت بسمت بالا هستند دانلود
7 احتمال نوسان دارد-زیر نظر بگیرید- داره صف فروش میشه دانلود
8 نوسان روزانه دانلود
9 در کف روزانه خرید می شود دانلود
10 سهام با تعداد معاملات بالاتر از پنجاه واولین قیمت زیر 3- باز شده است وآخرین معامله بالای 3+ هست وبیشترین قیمت امروز هم بالای 3+ هست. در واقع این سهام حداقل 6 درصد نوسان داشتندو از پایین به سمت بالا حرکت کردند. دانلود
11 قیمت پایانی منفی هست و قیمت پایانی بالاتر از قیمت آخرین معامله هست(تعداد معاملات بالای 50 ) و صف خرید بیشتر از صف صف فروش و منفی سهام دانلود
12 در ابتدای روز مناسب هست وسهامی که نوسان آنها بالاتر از 6 درصد باشد رصد میکند حالا هم نوسان + و هم نوسان داد. دانلود
13 چکش دانلود
14 چکش معکوس دانلود
15 سه کندل دانلود
16 کف ماهیانه دانلود
17 شش درصد نوسان دادند دانلود
18 ایچیموکو دانلود
19 جمع شدن صف فروش دانلود 
20 ستاره صبح دانلود